Wydarzenia - Uroczyste otwarcie
 

Uroczyste otwarcie boisk rekreacji dziecięcej w gminie Nekla
2009.06.16

Po latach oczekiwania otwarte zostały boiska sportowe - strefy rekreacyjne wybudowane przy 85% wsparciu środków z Unii Europejskiej  tj. Norweskiego  Mechanizmu Finansowego. Jest to pierwszy tak duży sukces w historii   naszego samorządu, bowiem do tej pory nigdy nie udało się sięgnąć po tak duże bezzwrotne wsparcie finansowe - w wysokości 1.700 000,00 zł.
Gmina Nekla jest jedną z trzech gmin z całej Polski, które otrzymały takie dofinansowanie.
Wszystko to dzięki zapobiegliwości naszych pracowników, ówczesnej Rady, dzięki dużemu wkładowi naszej pracy szczególnie w ostatnich miesiącach, a także dzięki przychylności naszych przyjaciół z Norwegii,  z którymi podpisaliśmy umowę  o współpracy w tym zakresie, których oczywiście nie mogło zabraknąć na uroczystym otwarciu.
Delegacji z Norwegii,  przewodniczył pan Sven  Maamoen.
W uroczystości wzięli udział również:
- poseł na Sejm RP pan Tadeusz Tomaszewski,
- pan wicestarosta Paweł Guzik,
- przewodniczący Rady Powiatu - pan Grzegorz Kaźmierczak,
- radni powiatu - pani Aleksandra Głowacka, pani Henryka Waligóra,     
  pan Rafał Zięty i pan Jerzey Mazurkiewicz,
- pan przewodniczący naszej Rady Piotr Michalak ,
Radni, sołtysi, kierownicy i dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych.
- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu - pan Markek Machyński
- ks. kanonik Ryszard Goliński i Artur Sreberski,
- pan doktor - Andrzej Paciorkowski,
- przedstawiciel firmy SATERNUS - dostarczającej sprzęt  na wasze boiska, pani Ewa Cupiał,
-pan Krzysztof Lis - uczestniczący w opracowaniu wniosku o dofinansowanie naszej inwestycji,
oraz
- przedstawiciel wykonawcy naszych boisk tj. Firmy KASZUB pan Sławomir Etowski.
Olimpijczycy:
- pan Adam Kaczora,
- pan Piotr Mowlik.
Był również pan Marian Balicki - były burmistrz Miasta i Gminy Nekla,
- pani Elżbieta Paluczek - były dyrektor Zespołu Szkół w Nekli i pani Elżbieta Kaźmierczak były dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce.
Nie zabrakło gospodarza obiektu, pana Roberta Andrzejczaka, dyrektora Zespołu Szkół w Nekli.
Ruch, aktywność fizyczna, sport to bardzo ważne elementy naszego życia. Początkowo jest to potrzeba wyładowania nadmiaru dziecięcej energii.
Z czasem jednak  nasze zainteresowania  coraz bardziej się precyzują. Wybieramy jedną  lub kilka dyscyplin, które szczególnie nas interesują. Śledzimy zaangażowania drużyn lub zawodników z nimi związanych. Chodzimy na zawody i oglądamy  je w telewizji. Bardzo często sami rozpoczynamy amatorski trening. Sport wyzwala w nas ogromne emocje. Zwycięski lub przegrany mecz to pretekst do ożywionych dyskusji w gronie rodziny czy znajomych. Jesteśmy dumni ze zwycięstw polskich sportowców, utożsamiamy się z nimi, bardzo osobiście odbieramy zarówno ich sukcesy jak  i porażki.
Cieszymy się niezmiernie, że możemy być świadkami otwarcia stref rekreacji dziecięcej wybudowanych jak już wspomniałem ze środków funduszu europejskiego w ramach programu "Nekla na start".
Realizacja inwestycji przebiegała bardzo sprawnie. Należy bardzo podziękować wykonawcy obiektu firmie "Kaszub" , której szefem jest pan Dariusz Kaszuba.
Słowa podziękowania należą się  także pracownikom urzędu, pracownikom szkół, radnym i sołtysom, za ich zaangażowanie się w realizację tego przedsięwzięcia.
Należy tu przypomnieć, że w początkowych fazach projektu uczestniczył pan Marian Balicki -ówczesny burmistrz  Miasta i Gminy Nekla, za co też należą się jemu podziękowania. To wtedy w  2007 roku  spotkaliśmy się po raz pierwszy z naszymi  partnerami z Norwegii i rozpoczęliśmy pierwsze konstruktywne rozmowy. Dziękuję także byłym dyrektorom szkół  -  p. Elżbiecie Paluczek, która do dzisiaj jest bardzo zaangażowana w realizację tego projektu i p. Elżbiecie Kaźmierczak byłemu dyrektorowi  Zespołu Szkół w Targowej Górce.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się  do powstania tych pięknych obiektów. Jestem przekonany, że wszystkie nowo powstałe boiska będą spełniały założone przez nas funkcje i spełnią oczekiwania  wszystkich mieszkańców.
Przysłużą się one do aktywnego stylu życia , poprawiając tym samym sprawność fizyczną głównie  naszej  młodzieży, jej zdrowie i sposób na życie. Wierzę, że boiska te tętnić będą  życiem w każdym okresie roku, że wyrosną tu prawdziwe talenty sportowe, które rozsławią naszą gminę.

Roman Grychowski
Burmistrz M i G Nekla