Wydarzenia - Uroczyste otwarcie
 

Uroczyste otwarcie boisk rekreacji dziecięcej w gminie Nekla
2009.06.16

Po latach oczekiwania otwarte zostały boiska sportowe - strefy rekreacyjne wybudowane przy 85% wsparciu środków z Unii Europejskiej  tj. Norweskiego  Mechanizmu Finansowego. Jest to pierwszy tak duży sukces w historii   naszego samorządu, bowiem do tej pory nigdy nie udało się sięgnąć po tak duże bezzwrotne wsparcie finansowe - w wysokości 1.700 000,00 zł.
Gmina Nekla jest jedną z trzech gmin z całej Polski, które otrzymały takie dofinansowanie.
Wszystko to dzięki zapobiegliwości naszych pracowników, ówczesnej Rady, dzięki dużemu wkładowi naszej pracy szczególnie w ostatnich miesiącach, a także dzięki przychylności naszych przyjaciół z Norwegii,  z którymi podpisaliśmy umowę  o współpracy w tym zakresie, których oczywiście nie mogło zabraknąć na uroczystym otwarciu.
Delegacji z Norwegii,  przewodniczył pan Sven  Maamoen.
W uroczystości wzięli udział również:
- poseł na Sejm RP pan Tadeusz Tomaszewski,
- pan wicestarosta Paweł Guzik,
- przewodniczący Rady Powiatu - pan Grzegorz Kaźmierczak,
- radni powiatu - pani Aleksandra Głowacka, pani Henryka Waligóra,     
  pan Rafał Zięty i pan Jerzey Mazurkiewicz,
- pan przewodniczący naszej Rady Piotr Michalak ,
Radni, sołtysi, kierownicy i dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych.
- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu - pan Markek Machyński
- ks. kanonik Ryszard Goliński i Artur Sreberski,
- pan doktor - Andrzej Paciorkowski,
- przedstawiciel firmy SATERNUS - dostarczającej sprzęt  na wasze boiska, pani Ewa Cupiał,
-pan Krzysztof Lis - uczestniczący w opracowaniu wniosku o dofinansowanie naszej inwestycji,
oraz
- przedstawiciel wykonawcy naszych boisk tj. Firmy KASZUB pan Sławomir Etowski.
Olimpijczycy:
- pan Adam Kaczora,
- pan Piotr Mowlik.
Był również pan Marian Balicki - były burmistrz Miasta i Gminy Nekla,
- pani Elżbieta Paluczek - były dyrektor Zespołu Szkół w Nekli i pani Elżbieta Kaźmierczak były dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce.
Nie zabrakło gospodarza obiektu, pana Roberta Andrzejczaka, dyrektora Zespołu Szkół w Nekli.
Ruch, aktywność fizyczna, sport to bardzo ważne elementy naszego życia. Początkowo jest to potrzeba wyładowania nadmiaru dziecięcej energii.
Z czasem jednak  nasze zainteresowania  coraz bardziej się precyzują. Wybieramy jedną  lub kilka dyscyplin, które szczególnie nas interesują. Śledzimy zaangażowania drużyn lub zawodników z nimi związanych. Chodzimy na zawody i oglądamy  je w telewizji. Bardzo często sami rozpoczynamy amatorski trening. Sport wyzwala w nas ogromne emocje. Zwycięski lub przegrany mecz to pretekst do ożywionych dyskusji w gronie rodziny czy znajomych. Jesteśmy dumni ze zwycięstw polskich sportowców, utożsamiamy się z nimi, bardzo osobiście odbieramy zarówno ich sukcesy jak  i porażki.
Cieszymy się niezmiernie, że możemy być świadkami otwarcia stref rekreacji dziecięcej wybudowanych jak już wspomniałem ze środków funduszu europejskiego w ramach programu "Nekla na start".
Realizacja inwestycji przebiegała bardzo sprawnie. Należy bardzo podziękować wykonawcy obiektu firmie "Kaszub" , której szefem jest pan Dariusz Kaszuba.
Słowa podziękowania należą się  także pracownikom urzędu, pracownikom szkół, radnym i sołtysom, za ich zaangażowanie się w realizację tego przedsięwzięcia.
Należy tu przypomnieć, że w początkowych fazach projektu uczestniczył pan Marian Balicki -ówczesny burmistrz  Miasta i Gminy Nekla, za co też należą się jemu podziękowania. To wtedy w  2007 roku  spotkaliśmy się po raz pierwszy z naszymi  partnerami z Norwegii i rozpoczęliśmy pierwsze konstruktywne rozmowy. Dziękuję także byłym dyrektorom szkół  -  p. Elżbiecie Paluczek, która do dzisiaj jest bardzo zaangażowana w realizację tego projektu i p. Elżbiecie Kaźmierczak byłemu dyrektorowi  Zespołu Szkół w Targowej Górce.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się  do powstania tych pięknych obiektów. Jestem przekonany, że wszystkie nowo powstałe boiska będą spełniały założone przez nas funkcje i spełnią oczekiwania  wszystkich mieszkańców.
Przysłużą się one do aktywnego stylu życia , poprawiając tym samym sprawność fizyczną głównie  naszej  młodzieży, jej zdrowie i sposób na życie. Wierzę, że boiska te tętnić będą  życiem w każdym okresie roku, że wyrosną tu prawdziwe talenty sportowe, które rozsławią naszą gminę.

Roman Grychowski
Burmistrz M i G Nekla

Strona: 4
Przejdz do strony:   1  2  3  4  
120 121 122 123
124 125 126 127
128 129 130 131
132 133 134 135
136 137 138 139
140 141 142 143
144 145 146 147
148 149 150 151
152 153 154 155
156
Strona: 4
Przejdz do strony:   1  2  3  4  

 

Ostatnia modyfikacja strony:
13.04.2011
 
Created by arturo