Wydarzenia - Nekla na start
 

Dnia 4.12.2009 o godzinie 18:00 w Zespole Szkół w Nekli odbyło się spotkanie nowych kandydatów na liderów z terenu Zasutowa i Nekli. W spotkaniu uczestniczyło 20 kandydatów, na zebraniu obecni byli również instruktorzy sportu, tematyka spotkania j.n.

*********************************

Dnia 2.12.2009 o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Targowej Górce odbyło się spotkanie z nowymi kandydatami na liderów Programu "Nekla Na Start".
W spotkaniu uczestniczyło dziesięciu nowych kandydatów na liderów sportowych.
Zebranych poinformowano:
- o celach i założeniach programu
- o szkoleniach
- przekazano informacje o obozie zimowym
- zapoznano z prawami i obowi±zkami kandydatów

*********************************

Dnia 19.11.2009 w Zespole Szkół w Nekli odbyło się spotkanie instruktorów Programu "Nekla Na Start" z Zasutowa Nekli i Targowej Górki.
Tematyka zebrania:
- nabór i edukacja nowych liderów
- system awansu liderów
- organizacja obozu zimowego
- organizacja szkoleń
- sprawy bież±ce

Wanda Balcerzak

Ostatnia modyfikacja strony: