Liga ringo
 

SZKOLNY TURNIEJ LIGI "WRZUĆ RINGO DO OBRĘCZY"
 DLA DZIEWCZĄT KLAS I-II GIMNAZJUM
W ZASUTOWIE
/27.05.2010r./

Dnia 27 maja 2010r. w czwartek na boisku przy Zespole Szkół w Zasutowie odbył się SZKOLNY TURNIEJ LIGI "WRZUĆ RINGO DO OBĘCZY" DLA DZIEWCZĄT KLAS I-II GIMNAZJUM W ZASUTOWIE. Dziewczęta chętnie brały udział w zawodach i reprezentowały swoje klasy. Nad  prawidłowym przebiegiem i organizację szkolnych  rozgrywek ligowych w Zasutowie czuwała nauczycielka wychowania fizycznego - Lidia Płończak. Drużyna zwycięska otrzymała dyplomy pamiątkowe.

Rozgrywki odbyły się według następującego regulaminu
Regulamin:

 • Drużyny 6os. +  rezerwowi
 • System gry-do dwóch meczy wygranych "każdy z każdym" , czas gry 15' każdy mecz.
 • Nie wolno biegać z ringiem
 • Punkt zaliczony jest wtedy, gdy ringo leży w obręczy.

W rozgrywkach brały udział następujące osoby:

Klasa I GIMNAZJUM:

 1. Aleksandra Cibail
 2. Joanna Gewond
 3. Marlena Kotowicz
 4. Sylwia Liske
 5. Natalia Moch
 6. Paczyńska Monika
 7. Joanna Tobera

Klasa II GIMNAZJUM:

 1. Joanna Gromadzińska
 2. Krystyna Gutowska
 3. Paulina Juszczak
 4. Beata Kirkiewicz
 5. Maja Szambelańczyk

WYNIKI ROZGRYWEK:
I MIEJSCE:   klasa II Gimnazjum
II MIEJSCE:  klasa I Gimnazjum

ORGANIZATORZY :
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Lidia Płończak (Świerczyńska)

Liderzy sportowi: Paulina Juszczak, Beata Kirkiewicz

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23

Ostatnia modyfikacja strony: