Liga piłki siatkowej
 

Szkolna Liga Piłki Siatkowej

W Nekli w Szkole Podstawowej w sobotnie przedpołudnia odbywa się Szkolna Liga Piłki Siatkowej. Pierwsze serie spotkań odbyły się 24.IV. i 01.V. i będ± kontynuowane w kolejne soboty maja. Rywalizuje ze sob± siedem zespołów mieszanych, w skład których wchodz± 2 dziewczyny i 2 chłopców z klas V i VI-ych. Gra odbywa się systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów.
Nad organizacj± rozgrywek czuwaj± nauczyciele wychowania fizycznego - Magdalena Najtkowska oraz Mateusz Jackowski, natomiast przebiegiem rozgrywek i sędziowaniem zajmuj± się Liderzy sportowi -  Małgorzata Waliszka, Magdalena Urbaniak, Dawid Maciejewski i Filip Pawlak.
Po zakończeniu rozgrywek zwycięskie drużyny zostan± nagrodzone pami±tkowymi dyplomami i medalami.

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14

Ostatnia modyfikacja strony: