Zajęcia pozaszkolne na boiskach
 

Zajęcia fitness

W ramach programu "NEKLA NA START" odbywaj± się zajęcia fitness - różne formy taneczno gimnastyczne prowadzone przez wykwalifikowan± instruktorkę Izabelę Bandosz. Zajęcia odbywaj± się w każdy wtorek w godzinach 15.15 - 16.00  oraz od 16.00 do 16.45
Uczniowie mog± uczestniczyć w zajęciach fitness, które obejmuj±: step, hi low, ćwiczenia
z gumami, funk, latino aerobic, boks aerobic, ATB oraz streaching.