Zajęcia pozaszkolne na boiskach
 

ZAJĘCIA W TARGOWEJ GÓRCE prowadzone w ramach programu
 "Nekla na start".

Dnia 20 kwietnia 2010r. we  wtorek  na boisku przy Zespole Szkół w Targowej Górce rozegrane były konkurencje drużynowe, gdzie uczniowie rywalizowali między sob± w "wy¶cigach rzędów". Po zawodach rozdane były dyplomy.
Wy¶cigi rzędów

Przykładowe konkurencje:

 • Toczenie piłki w jedn± stronę, powrót z piłk± trzyman± z przodu przed sob±.
 • Bieg slalomem między pachołkami z ringiem, włożenie ringa na pachołek, z powrotem bieg slalomem.
 • Bieg sztafetowy z pałeczk± sztafetow±.
 • Sadzenie ziemniaków.
 • Skoki na skakance "rowerkiem" do pachołka.
 • Przej¶cie przez szarfę, obiegnięcie pachołka.

W rozgrywkach brali udział reprezentanci poszczególnych klas:

I   DRUŻYNA:

 1. Remigiusz Janiszewski
 2. Katarzyna Lewoczko
 3. Anna Lewoczko
 4. Arkadiusz Gałafin
 5. Aleksander Zielniewicz
 6. Dominik Żaczkiewicz
 7. Przemysław Mrozek
 8. Mikołaj Jasiński

II  DRUŻYNA:

 1. Izabela Kalińska
 2. Joanna Mieloch
 3. Weronika Matysiak
 4. Natalia Bilska
 5. Maksymilian Zacholski
 6. Weronika Nowak
 7. Radosław Jaszczak
 8. Daria Apanasik

III DRUŻYNA:

 1. Faustyna Przybylska
 2. Weronika Wyremska
 3. Adam Wieczorek
 4. Dawid Tomiak
 5. Natalia Zacholska
 6. Małgorzata Trzeciak
 7. Magdalena Wojkiewicz
 8. Jakub Grzegorzewicz

WYNIKI ROZGRYWEK:
I MIEJSCE:  DRUŻYNA  II
II MIEJSCE:  DRUŻYNA  I
III MIEJSCE:  DRUŻYNA  III
ORGANIZATORZY :
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Agnieszka Kmieciak.