Zajęcia pozaszkolne na boiskach
 

ZAJĘCIA W TARGOWEJ GÓRCE prowadzone w ramach programu
 "Nekla na start" rok 2010/2011

Zajęcia sportowe z programu "Nekla na start" w Szkole Podstawowej w Targowej Górce, dla klas gimnazjalnych odbywaj± się we wtorki od godz. 15:20 - 16:05, oraz ¶rody od godz. 14:35 - 16:05. Program zajęć obejmuje następuj±ce dyscypliny: piłkę siatkow±, piłkę koszykow± oraz unihokej. Prowadzone s± zajęcia pod względem metodycznym i technicznym.

ORGANIZATORZY :
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Agnieszka Kmieciak.

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9

Ostatnia modyfikacja strony: