Podsumowanie sierpniowych półkolonii w Zasutowie

Od 24 do 29 sierpnia 2009r. odbyła się III półkolonia sportowa na nowych  boiskach w Zasutowie. Od godz. 8.30 do 11.00 odbywały się zajęcia sportowe dla dziewcz±t Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zajęcia prowadzone były z różnych gier i zabaw ruchowych oraz gier  drużynowych np.  piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, unihokeja itp.  Dziewczęta zdobywały wiedzę na temat techniki i taktyki poszczególnych gier. W zajęciach chętnie brali udział liderzy sportowi       

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37

Ostatnia modyfikacja strony:
13.04.2011
 
Created by arturo